Σχεδιάστε και επιλέξτε μαζί μας τις καλύψεις που θεωρείτε απαραίτητες.

Εκτός από το κτήριο μπορείτε να ασφαλίσετε το περιεχόμενο της κατοικίας σας καθώς και αντικείμενα συναισθηματικής και υλικής αξίας.