Στη NOBILIS INSURANCE BROKERS έχουμε την τεχνογνωσία, να παρέχουμε λύσεις, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά, ακόμα και τις πιο πολύπλοκες ασφαλιστικές ανάγκες της επιχείρησης.

Διαχείριση κινδύνων

Οι οικονομικές, δημογραφικές και γεωπολιτικές τάσεις, οι οποίες επιταχύνονται από την εξέλιξη  των τεχνολογικών αλλαγών, δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις.

Παρέχουμε  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων,  Λύσεις Μεταφοράς – Μετακυλίσεις Κινδύνων, που βοηθούν τις επιχειρήσεις,   να εντοπίσουν καλύτερα,  να ποσοτικοποιούν και να διαχειριστούν  την έκθεσή τους σε κινδύνους.

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων
  • Διαχείριση Οικονομικού Κινδύνου & Πιστωτικού Ρίσκου
  •  Μεταφοράς Κινδύνων
  • Διαχείριση Κυβερνοκινδύνων
  • Συμβουλευτική Ζημιών

 Επιχειρήσεις

 Ιδιώτες